Rodokmeny

Pozice 1622
Článek 1280

Genealogický výzkum

Společnost Tempus Libri se zabývá vydáváním faksimile starých unikátních tisků, rukopisů a jinak exkluzivních dokumentů. Ve své edici nabízí tituly, jejichž originální rukopisy mají nevyčíslitelnou kulturní hodnotu a často jsou i národní památkou podléhající přísným archivačním a bezpečnostním opatřením.

Společnost Tempus Libri s.r.o. tímto rozšiřuje své portfolio a dovoluje si nabídnout svým stálým, ale i potenciálním zákazníkům nový projekt, a to genealogický výzkum. Náš netradiční projekt se zabývá vzájemnými rodovými vztahy občanů České republiky a rodin spřízněných. Společnost Tempus Libri s.r.o. vychází z přesvědčení a zjištění, že mnoho lidí rodokmen zajímá, ale ne všichni mají dostatek času trávit mnoho hodin v archívech. V dnešní uspěchané době lidé riskují, že se ke svým kořenům možná nikdy za svého života nedostanou, neboť toto bádání odsouvají na pozdější etapu svého života, ke které však již nemusí dojít. Sestavování  rodokmenu může přispět k tvorbě pozitivních mezigeneračních vztahů, ke stabilizaci rodinných vztahů a mezilidských vztahů vůbec. Takovýto rodokmen může napomoci  udržovat rodinné tradice, z nichž pramení také pocit jistoty a sounáležitosti s rodinou.

Genealogický výzkum společnosti Tempus Libri s.r.o. je vyhotoven ve dvou exemplářích, kdy každý z nich tvoří:

  1. Badatelská zpráva obsahující komentář k provedenému výzkumu a doložení badatelských tvrzení (obrazová část). Zpráva bude obsahovat seznam nalezených osob jednotlivých generací k časovému mezníku 1780 v jedné rodičovské linii;
  2. Ručně kreslený barevný rodopisný strom zhotovený na pergamenu;
  3. Ochranný obal pro každou badatelskou zprávu ve formě faksimile.

Cena genealogického výzkumu včetně výše uvedeného výstupu je stanovena částkou 250 000,-Kč (bez DPH).

2009 - 2013 © TEMPUS LIBRI, NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, graphics by Dorland, webdesign by Fenomen