About us

Pozice 1595
Článek 1200

Společnost Tempus Libri se specializuje na výrobu přesných napodobenin vzácných rukopisů, dokumentů, inkunábulí a jiných historicky a kulturně výjimečných a hodnotných děl. Dnešní trh je zná pod pojmem faksimile. Ve své edici nabízí tituly, jejichž originální rukopisy mají nevyčíslitelnou kulturní hodnotu a často jsou i národní památkou podléhající přísným archivačním a bezpečnostním opatřením.

Tempus Libri si klade za cíl nabídnout věrohodné kopie originálních rukopisů. Na kvalitu prací dohlíží nezávislé instituce. Cílem edice není nahradit originál, nicméně s ohledem na kvalitu provedení se maximálním možným způsobem originálu přibližuje.

Umělecká, kulturní a historická hodnota těchto kopií je umocněna nízkou limitou, ve které jsou faksimile vydávány. Limita nákladu je notářsky ověřována a je garantována Certifikátem o původu. Tímto Certifikátem jsou vybaveny všechny výtisky daného nákladu a mj. označují pořadí konkrétní faksimile v nákladu.

K faksimile je zpracována vědecko naučná publikace, která odborně popisuje a zasvěceně komentuje děje a informace obsažené v rukopisu včetně historických souvztažností a okolností.

Zákazníky Tempus Libri jsou vysocí manažeři a majitelé velkých společností, společenské celebrity, státní představitelé, významní kulturní představitelé apod. Faksimile z nabídky Tempus Libri často slouží jako státní dary významným zahraničním politickým i společenským  návštěvám. Je nám ctí, že výtisky našich faksimile má ve své sbírce i Jeho Svatost papež Benedikt XVI.

2009 - 2013 © TEMPUS LIBRI, NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, graphics by Dorland, webdesign by Fenomen